Doetinchemseweg 6
7021 BS Zelhem
Tel: 0314 - 624 133
Neem contact op

Carrière Stop Polis

De Carrière Stop Polis is een unieke verzekering die een kapitaal uitkeert als de verzekerde blijvend invalide wordt door een ziekte, een ongeval of door een medische fout. Los van inkomen en los van de mate van arbeids(on)geschiktheid.

Het kan iedereen overkomen. Blijvende invaliditeit zorgt ervoor dat u uw hele leven opnieuw moet gaan inrichten. Niet iedereen beschikt echter over voldoende financiële middelen die nodig zijn om de allerhande voorzieningen ten behoeve van de functiebeperkingen, te bekostigen. Een doorstart van leven en carrière moet mogelijk in een heel andere richting worden gezocht. Meestal slinken de inkomsten van partners evenredig met de omvang van de extra aandacht die dan nodig is. Kapitaalsverzekering

Als enige dekt de Carrière Stop Polis de uitkering van een kapitaal bij een blijvende invaliditeit door zowel ongevallen, ziekten als medische fouten. Maar ook het risico van overlijden is gedekt. Deze polis is daarom voor iedereen geschikt. Voor managers, zelfstandigen, huisvrouwen, studenten en zelfs kinderen. Ook bij onafwendbaar sterven (als er sprake is van onafwendbaar sterven binnen 2 jaar na de schademelding) wordt het overlijdenskapitaal direct uitgekeerd. Er wordt dus niet gewacht tot na het overlijden. Het kapitaal kunt u gebruiken voor laatste levenswensen en/of voor het verzorgd achterlaten van uw naasten. Bepaal zelf de hoogte van de verzekerde kapitalen

Voor zowel blijvende invaliditeit als voor overlijden bepaalt men zelf de omvang van de kapitalen. Deze kunnen variëren tussen € 25.000 en € 1.500.000. Deze twee verzekerde kapitalen mogen van elkaar verschillen.

Alle voorwaarden en andere bijzonderheden staan vermeld in de Algemene Voorwaarden Carrière Stop Polis. Wilt u meer informatie over de Carrière Stop Polis neem dan contact op met uw assurantiemakelaar of assurantietussenpersoon.

Carrière Stop Polis